ไม่ต้องส่งซ่อมหรือสั่งซื้อใหม่จากต่างประเทศอีกต่อไป!!!
บริษัท วรนันท์ อินโฟเทค จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาและซ่อมแผงวงจรไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์เครื่องจักรอุตสาหกรรม CNC LATHE , DC DRIVE , INVERTER , SERVO , TEMPERATURE CONTROL , UPS SIGNAL GENERATOR , SWITCHING POWER SUPPLY , MONITOR , TOUCHSCREEN , เครื่องชั่ง , เครื่องมือวัด บอร์ด และการ์ดคอนโทรล เครื่องจักรทุกชนิด เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ และความสามารถ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยความรวดเร็ว อันจะทำให้กิจกรรมของท่าน ดำเนินไปได้ด้วยดีตลอดไป
โดยบริษัทฯมีเงื่อนไขให้ท่านพิจรณาตัดสินใจดังนี้
1. ยินดีรับส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2. ถ้าทาง บริษัทฯทำงานให้ท่านไม่ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทางบริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 3. รับประกันงานซ่อมให้ท่าน 180 วัน นับจากวันส่งของทุกๆอาการที่มีสาเหตุจาการใช้งานปรกติ
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้โอกาสกับทางบริษัทฯในการรับใช้ท่านในอนาคตอันใกล้นี้ หากท่านต้องการรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกับบริษัทฯได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30น - 17.30น ตามหมายเลขโทรศัพท์ 092-9151939